Navigate back to the homepage

Welcome to my site about technology and entrepreneurship.

Hi there, I'm Vladimír. I work as a freelance software engineer; at the time, I focus mostly on mobile and embedded development. I always strive to overcome my limits — that is the reason why I'm so interested in startups and entrepreneurship. Also, I love music, especially live events in the clubs.

Výzvy online konferencií

Preniesť konferenciu do online prostredia nie je jednoduché. Nedávno som sa jednej zúčastnil ako návštevník.

June 27th, 2020 · 15 min read

Ako sa náš klub transformoval na online

Koronakríza priniesla nečakané výzvy, náš klub sa ocitol na križovatke

June 23rd, 2020 · 9 min read
© 2018–2020 Vladimír Záhradník
Link to $https://github.com/vzahradnikLink to $https://medium.com/@vladimir.zahradnikLink to $https://www.youtube.com/channel/UCogZ6qxqKa_WIsw7NnU2IaALink to $https://twitter.com/VladoZahradnikLink to $https://www.linkedin.com/in/vladimirzahradnikLink to $https://www.facebook.com/vzahradnikLink to $https://www.instagram.com/vladimir.zahradnik