Co to obnáší napsat dobrou Arduino knihovnu?

Arduino knihovny by se měly dát jednoduše používat, měly by být dobré zdokumentovány a pokryté unit testy. Jak se to dělá?

2 years ago   •   18 min read

By Vladimír Záhradník
Zdroj: Daan Lenaerts, Pixabay

Napsat slušnou knihovnu není jednoduché. Názory, jak by měla taková knihovna vypadat, se mezi vývojáři různí. Myslím, že robustní knihovna by měla mít podrobnou dokumentaci a vývojáři by ji měli pokrýt unit testy. Také by slušná knihovna měla skrýt všechno složité a nabídnout rozhraní, které je intuitivní a jednoduché na použití.

Většinu svých let jsem strávil při softwarovém vývoji, přičemž jsem pracoval na velkých projektech. Stavěli jsme je na robustních frameworcích a ve většině případů jsme také napsali správně unit testy a integrační testy. Věřím, že dobře napsané testy vám mohou ušetřit čas, který byste jinak strávili laděním a jinými aktivitami.

Svou Arduino soupravu jsem dostal asi před rokem a půl, přičemž jsem framework pochopil velmi rychle. Když se navrhovalo Arduino, tvůrci mysleli na programátory, pro které je to hobby a kteří se programovat naučili sami. Na jedné straně to láká velkou komunitu lidí k elektronice, na druhé straně se kvalita zveřejněného kódu dramaticky mění. Když jsem potřeboval nějakou knihovnu pro mé Arduino projekty, často jsem se podíval na kód na GitHubu, který byl mnohokrát neudržovaný. Knihovny, které byly udržované, často neměli správnou dokumentaci. Většina z nich neměla unit testy.

Proč byste měli testovat váš kód? Podívejte se na následující video.

V roce 1996 skončil premiérový let rakety Ariane 5 masivní katastrofou, kterou způsobila programátorská chyba. Přečtěte si celý příběh zde.

Arduino není takto kritické a drahé, ale stále si myslím, že má smysl psát pro něj testy. Nevýhodou je to, že na to potřebujete další vývojářský čas. Řekl bych, že každý projekt je jiný a vy se potřebujete rozhodnout, zda čas na psaní testů za to stojí. Podle mého názoru budete výrazně těžit z testů, pokud implementujete nějaký druh stavového automatu. V Arduinu je všudypřítomný a testy umožňují měnit kód s důvěrou. Také platí, že Arduino knihovny jsou obvykle malé, mají pouze stovky řádků kódu, ve srovnání s tisíci řádků v Android aplikacích nebo jinde. Abyste vaši knihovnu důkladně otestovali, často stačí napsat méně než 10 testů. Například já jsem dokázal napsat unit testy pro relé knihovnu za méně než tři hodiny a to jsem se stále učil, jak se používá testovací framework.

V této době pracuji na dlouhodobém Arduino projektu, který implementuje poloautomatickou převodovku. Představte si volant se dvěma páčkami vedle něj.

Závodní volant, s laskavým svolením JSC electronics

Když řidič stiskne páčku napravo, Arduino přeřadí na vyšší převodový stupeň, a když stiskne páčku nalevo, Arduino podřadí. Také Arduino ovládá spojku. Při závodech na rychlé odezvě záleží, projeví se to v lepších časech a potenciálně celkových výsledcích.

Abych zjistil stisknutí páčky, na začátku jsem použil Arduino knihovnu OneButton. Ovšem ta se dobře nedala integrovat s mým stávajícím kódem. Také nevysílala události jako například, že bylo stisknuto nějaké tlačítko. Tyto typy událostí jsou pro mě zásadní, protože potřebuji okamžitě vědět, že nastala nějaká akce. Zpoždění 50 až 100 milisekund má obrovský dopad na latenci. Nakonec jsem se rozhodl napsat vlastní knihovnu.

ObjectButton

ObjectButton je Arduino knihovna pro detekci běžných akcií tlačítek podle změn na vstupních pinech GPIO. Tuto knihovnu by mělo být snadné integrovat s C++ objekty, podle toho ten název.

Omezení callback funkce

Většina Arduino knihoven vám umožní připojit callback funkci, která se zavolá, jakmile nastane nějaká akce. Callback se obvykle implementuje jako ukazatel na funkci bez vstupních parametrů.

extern "C" {
  typedef void (*callbackFunction)(void);
}

V praxi zaregistrujete callback takto:

...
// Vytvoření callback funkce pro kliknutí
void onClick() {
  Serial.println("Bylo kliknuto na tlačítko");
};

// Registrování této funkce v knihovně
OneButton button = OneButton(INPUT_PIN, /* activeLow */ true);
button.attachClick(onClick);

Následující přístup funguje dokonale pro registrování klasických funkcí jako v C-čku, ale už ne pro členské funkce C++ objektů. Je to proto, že všechny členské funkce mají implicitní (první) parametr — this.

Abyste toto omezení obešli, mohli byste:

 • Předat adresu statické členské funkce, která zavolá členskou funkci běžící na konkrétním objektu
 • Vytvořit nějakou C-čkovskou funkci mimo objektu, která zavolá členskou funkci na objektu
...
LedController controller = LedController();

void onClick() {
  controller.turnLedOn();
};

Poznámka: Lambda/anonymní funkce jsou, pokud vím, v Arduinu nedostupné. Arduino nepodporuje kompletní C++ standard.

Listenery

Namísto předávání odkazu na callback funkci, ObjectButton zavádí Listenery. Takový přístup ve velkém využívá Android. Listener definujeme jako abstraktní třídu. Listener definuje kontrakt mezi naší knihovnou a kódem, který napsal uživatel.

Například listener na přijetí onClick událostí je definován takto:

class IOnClickListener {
public:
  virtual ~IOnClickListener() = default;

  virtual void onClick(ObjectButton &button) = 0;
};

Uživatel napíše C++ třídu, která dědí z této abstraktní třídy. Musíte implementovat všechny virtuální funkce. Když takovou třídu zaregistrujete v knihovně, interní kód v knihovně může bezpečně zavolat funkci onClick (...).

#include <ObjectButton.h>
#include <interfaces/IOnClickListener.h>

class OnClickListener : private virtual IOnClickListener {
public:
  OnClickListener() = default;
  ....

private:
  void onClick(ObjectButton &button) override;
  ...
};

void OnClickListener::onClick(ObjectButton &button) {
 // Reakce na kliknutí na tlačítko
}

Listener zaregistrujete v knihovně takto:

// Vytvoření instance ObjectButton
ObjectButton button = ObjectButton(...);

OnClickListener onClickListener = OnClickListener();
button.setOnClickListener(onClickListener);

Jak strukturovat kód

Když píšete vaši vlastní Arduino knihovnu, je to oproti psaní obyčejného Arduino projektu zcela nová zkušenost. Tentokrát píšete kód, který v projektu používá někdo jiný. V knihovně nemáte žádné funkce jako setup() a loop(). Arduino vám dává pravidla, jak strukturovat kód. Některé z nich jsou povinné, jiné jsou volitelné, ale doporučené. Vaším cílem by mělo být vytvoření takové knihovny, která se každému snadno používá, dokonce i začátečníkům. Například se ujistěte, že v ní máte nějakou begin() funkci, která inicializuje váš kód. V Arduinu tento vzor vídáte často.

Předpokládejme o vašich uživatelích následující:

 • Nemusí mít žádné předchozí programátorské zkušenosti
 • Nerozumí ukazatelům
 • Nevědí, co je to konstruktor a destruktor
 • Znají z jiných knihoven funkce begin() a end()
 • Očekávají názvy funkcí jako [camelCase] ​​camel-case, t.j. getPressure()

Jedním z vašich hlavních cílů by mělo být skrytí všeho složitého a poskytnutí mnoha příkladů k použití vaší knihovny. Arduino poskytuje několik referenčních příruček, vy byste se měli podívat alespoň na tyto:

Poté co už znáte vaše uživatele a doporučené pravidla Arduino komunity, je čas definovat si některé cíle, které chcete splnit.

Cíle k dosažení

Jak můžete vidět, pokrytí unit testy a dokumentace jsou jen některé z cílů, které potřebujeme splnit.

Vysokoúrovňová abstrakce

Když se snažíte přijít se slušným návrhem knihovny, začněte perem a papírem. Pro inspiraci se podívejte na oficiální Arduino knihovny. Všechny jsou dobře napsané. Stručně vzpomenu knihovnu Servo. Představte si, že chcete ovládat servomotor. Které funkce byste chtěli mít? Asi budete potřebovat nějakou funkci na zadání výstupního pinu, na kterém bude servomotor připojen. Rovněž budete potřebovat funkci, která servomotoru řekne, o kolik se má pootočit a funkci, která hlásí aktuální pozici servomotoru. A to je asi tak vše co potřebujete jako uživatel. Uživatele neobtěžujete implementačními detaily, všechny jsou skryté.

V mém případě jsem chtěl poskytnout způsob na registrování callbacků, způsob, jak upravit debounce interval a způsob, jak přizpůsobit hodnoty časových limitů použitých k detekci kliknutí, dvojkliků a dlouhých stisknutí tlačítka. Většinu času uživatelé pouze zaregistrují callback a výchozí hodnoty je nebudou zajímat, ale je dobrou praxí dát uživatelům možnost chování přizpůsobit. Ovšem nesnažte se zpřístupnit všechny hodnoty. Namísto toho přemýšlejte nad scénáři použití a rozhodněte se, co má smysl zpřístupnit. Poté, co jsem udělal své návrhové rozhodnutí, se moje knihovna inicializuje jedním nebo dvěma řádky kódu. Paráda! Klidně se podívejte na příklady toho, jak se knihovna používá.

Další věcí, nad kterou musíte přemýšlet, je to, jak strukturovat kód s ohledem na testování. Když píšete kód, zkuste přemýšlet, jak ho testovat. Typicky byste se měli vyhýbat jedné velké třídě. Namísto toho rozbijte kód do několika menších tříd. Později je můžete testovat izolovaně od zbytku systému. Jejich funkce by měly dělat pouze jednu věc a jejich názvy by vám měly napovídat, co asi dělají, aniž jste četli dokumentaci. Za běžných okolností jsou tyto funkce krátké — mají méně než deset řádků kódu. Kód, který implementuje stavový automat je obvykle velký. Avšak mnoho funkčnosti můžete přesunout do pomocných funkcí. Když tak učiníte, váš stavový automat poskytne pohled z výšky na to, co dělá. Zde je příklad z mého kódu, kde se oznámí listenerem výskyt události kliknutí.

Místo tohoto kódu:

if (timeDelta > m_clickTicks) {
  m_state = State::BUTTON_NOT_PRESSED;
  if (m_onClickListener != nullptr)
    m_onClickListener->onClick(*this);
}

Přesunete logiku do jiné funkce, takto:

if (timeDelta > m_clickTicks) {
  m_state = State::BUTTON_NOT_PRESSED;
  notifyOnClick();
}

// přesunuta interní logika
void ObjectButton::notifyOnClick() {
  if (m_onClickListener != nullptr)
    m_onClickListener->onClick(*this);
}

Pokud se podíváte na zrefaktorovaný kód, na první pohled uvidíte, co dělá. Stavový automat může mít mnoho klauzulí if ... else, takže vše, co to zpřehlední, je dobré. Také můžete nyní psát testy pro ObjectButton::notifyOnClick(), což je mnohem jednodušší než psaní testů, které ověřují stejný kód přímo ve stavovém automatu.

Pokud byste chtěli vidět příklad složitější knihovny, která zvládá přístupová práva, rozbor zpráv a mnoho dalších věcí, podívejte se na naši nedávno zveřejněnou automatizační knihovnu Adeon. Velmi jsme se snažili, abychom skryli všechnu tu složitost, a také jsme napsali podrobnou dokumentaci.

Dokumentace

Takže máte knihovnu, která dělá to, co jste chtěli. V dalším kroku váš kód zdokumentujte.

Existují dva přístupy:

 • Dokumentaci k vašemu kódu napíšete zvlášť. Podívejte se na knihovnu Sphinx, abyste viděli příklady. Sphinx používá jako značkovací jazyk reStructuredText.
 • Dokumentaci k vašemu kódu píšete uvnitř kódu. Takový přístup se používá ve velkém ve světě Javy a její generátoru dokumentace Javadoc.

Navrhuji vám zkombinovat oba přístupy. Začněte tím, že napíšete, co vaše knihovna dělá. Přidejte vývojové diagramy, případně cokoli, co může být užitečné. Markdown pro tento účel slouží dokonale. Navíc můžete přidat dokumenty do stejného repozitáře, kde je váš hlavní kód. Například můžete pro uložení takových dokumentů vytvořit složku docs. Pokud používáte GitHub nebo GitLab, dokumenty můžete uložit do Wiki. Technicky jde o samostatný git repozitář, ale je propojen s vaším projektem a snadno dostupný.

GitHub Wiki pro ObjectButton

Poté, co jste napsali vysokoúrovňový přehled vaší knihovny, je čas napsat komentáře přímo do kódu. Rozhodl jsem se použít doxygen: jde o de facto standard a je snadné jej nastavit. Rovněž podporuje několik stylů komentářů, včetně stylu Javadoc.

Doxygen

Chcete-li vygenerovat doxygen dokumentaci, potřebujete vytvořit Doxyfile. Je to šablona pro doxygen s různými nastaveními, například název projektu, umístění zdrojového kódu, atd. Měl jsem štěstí, že jsem našel Doxyfile, který už někdo upravil pro Arduino. Jedním z nezbytných nastavení bylo zahrnutí *.ino souborů. Doxygen obvykle neví, že tyto soubory obsahují platný C/C++ kód. Pokud byste někdy takovou šablonu potřebovali, stáhněte si mou a změňte název projektu a cestu.

Pokud chcete vědět podrobnosti o tom, jak přidat komentáře do kódu, nejlépe bude, když si prohlédnete web doxygen.

Zde je příklad komentáře uvnitř kódu:

/**
 * Ukazatel na objekt, který poslouchá na kliknutí. Pokud není listener pro události nastaven,
 * taková událost nebude oznámena.
 *
 * @see setOnClickListener(IOnClickListener *listener)
 */
IOnClickListener *m_onClickListener = nullptr;

/**
 * Ukazatel na objekt, který poslouchá na dvojitá kliknutí. Pokud není listener pro události nastaven,
 * taková událost nebude oznámena.
 *
 * @see setOnDoubleClickListener(IOnDoubleClickListener *listener)
 */
IOnDoubleClickListener *m_onDoubleClickListener = nullptr;

Javadoc komentář začíná s /**, což je stále platný C++ komentář. Alternativní syntaxe vypadá nějak takto: ///. Také si všimněte značky jako @see. Tyto vám pomohou vygenerovat hypertextové odkazy na jiné třídy a funkce.

Poté, co jste váš kód zdokumentovali, vygenerování dokumentace je jednoduché. Váš Doxyfile má všechny informace.

doxygen <cesta k súboru doxyfile>

Vygenerovanou dokumentaci můžete umístit, kam jen chcete. Jde o statickou HTML stránku bez externích závislostí. Já mám dokumentaci zdarma na GitHub Pages. Pro inspiraci, zde je vygenerována dokumentace pro jeden z mých projektů.

keywords.txt

Super, teď máte slušnou dokumentaci. Vaše knihovna je v lepším stavu než možná 80-procent knihoven. V dalším kroku vytvořte soubor keywords.txt. Arduino IDE má minimálně schopnosti zvýrazňování syntaxe. Proto potřebujeme do tohoto souboru sepsat všechny funkce, třídy a proměnné, a přiřadit jim správný typ. Kód se zvýrazní pouze pokud Arduino IDE najde shodu mezi klíčovým slovem a vaší definicí. Pokud chcete vaši knihovnu zahrnout do oficiálního registru Arduino knihoven, vytvoření souboru keywords.txt je povinné.

#######################################
# Datové typy (KEYWORD1)
#######################################

IOnClickListener  KEYWORD1
IOnDoubleClickListener KEYWORD1
IOnPressListener  KEYWORD1

#######################################
# Metody a funkce (KEYWORD2)
#######################################

getId  KEYWORD2
setOnClickListener KEYWORD2
setOnDoubleClickListener  KEYWORD2

Jak můžete vidět, nejprve vypíšete všechny vaše veřejné datové typy, funkce, dokonce třídy, a potom jim přiřadíte jedno z definovaných klíčových slov, například KEYWORD1. Každé klíčové slovo odpovídá jiné barvě uvnitř Arduino IDE. Když budete potřebovat tento soubor vytvořit, podívejte se na dokumentaci nebo jiné knihovny.

Příklady

Nakonec potřebujete napsat nějaké příklady, jak používat vaši knihovnu. Příklady jsou volitelné, ale pro uživatele jsou velmi hodnotné. Je to častokrát první věc, kterou lidé hledají, když si vybírají knihovnu. Můžete se k nim dostat přímo z Arduino IDE. Popřemýšlejte o nějakých základních úkolech, jak budou lidé vaši knihovnu používat, a také zkuste napsat alespoň jeden pokročilý příklad. Čím více příkladů napíšete, tím lépe pro vaše uživatele.

Všechny příklady jsou projektové soubory pro Arduino (*.ino), které umíte zkompilovat přímo z Arduino IDE. Pokud jste pracovali s Arduinem, jsem si jist, že přesně víte, co je potřeba.

Pro inspiraci se podívejte na příklady z mé knihovny.

Automatizované testování

Nyní máte knihovnu, která je dobře zdokumentována a zdá se být jednoduchá k použití. V dalším kroku napište nějaké unit testy, abyste ověřili, že váš kód dělá to, co by měl dělat. Automatizované testování stále není u Arduino knihovnách běžné a ani mě to nepřekvapuje. Pokud se podíváme na další programovací prostředí, často přijdou s oficiálním testovacím frameworkem nebo mají alespoň dobře známý framework třetí strany. V Javě a Androidu je to JUnit Python má vestavěný modul unittest a také se dost používá pytest, C++ svět používá Googletest. Arduino neposkytuje žádný oficiální testovací framework a k tomuto tématu nenajdete mnoho článků.

Všude ruční testování

Většina Arduino vývojářů testuje svůj kód ručně. Když jejich kód nějak funguje, považují práci za hotovou. Pokud při budoucích aktualizacích kód rozbijí, dlouho si toho nemusí vůbec všimnout. To není dobré!

Další případ je ověření toho, že váš kód funguje na více hardwarových deskách. Pokud ho ručně otestujete na Arduinu Uno, jak víte, že vaše knihovna funguje i na Leonardu? Pokud ručně ověřujete váš kód na několika platformách, ztrácíte čas. A pokud všechny podporované platformy nekontrolujete, nemáte žádnou záruku, že bude kód fungovat na všech deskách.

Kompilace knihovny pro různé desky

Snad se shodneme na tom, že automatizovaná kompilace pro několik desek dává smysl. Je jednoduché ji nastavit a proto si myslím, že by to měla využívat každá Arduino knihovna!

Máte několik možností, jak toho docílit:

Přístup pomocí PlatformIO

PlatformIO projekty mají pokaždé soubor platformio.ini. V něm definujete celou konfiguraci projektu, včetně platforem, pro které je třeba sestavit binárky. Každá platforma představuje jinou Arduino desku nebo dokonce jinou architekturu procesoru.

; Arduino Uno: První cílová deska
[env:uno]
platform = atmelavr
board = uno
framework = arduino

; Arduino Mega: Druhá cílová deska
[env:megaatmega2560]
platform = atmelavr
board = megaatmega2560
framework = arduino

Když chcete sestavit kód pro několik cílových platforem, jednoduše zadejte následující příkazy:

# pio run -e <cílové prostředí>
pio run -e uno
pio run -e megaatmega2560

Tyto příkazy můžete přidat do shellovského skriptu, který můžete pouštět opakovaně. Do několika sekund se dozvíte, zda se váš kód zkompiluje nebo zda v něm máte nějakou chybu.

Přístup se sestavováním příkladů

Zbývající dvě zmíněné volby od vás vyžadují, abyste vytvořili ukázkové projekty, které demonstrují použití vaší knihovny. Tyto příklady byste měli umístit do složky examples, jak je definováno v specifikaci Arduino knihoven. Když spustíte skript, projde všechny vaše příklady a zkompiluje je pro všechny uvedené platformy. Když Arduino IDE sestaví vaše příklady, sestaví i vaši knihovnu, protože příklady na ní závisí.

Ačkoli psaní příkladů je volitelné, každá dobře podporována knihovna by měla mít alespoň jeden. A když už takový příklad máte, úprava kódu, aby fungoval se skripty pro sestavení je otázka pár minut. Nevidím důvod nepoužít to!

Psaní unit testů

Unit testy zkoumají kód vaší knihovny v izolaci. Občas je náročnější je napsat, ale klady převyšují nad zápory.

Našel jsem několik testovacích frameworků třetích stran, které se dají s Arduinem použít:

Každý z těchto frameworků podporuje spouštění testů na nativních strojích, což znamená, že můžete spouštět testy na obyčejném počítači bez připojené Arduino desky. Je to výhodné, obzvláště když chcete nastavit průběžnou integraci (continuous integration) na vzdáleném serveru.

Pro ObjectButton jsem si jako testovací framework vybral ArduinoCI. Ale nedá se říct, že si můžete vybrat špatně. Podívejte se na všechny možnosti a rozhodněte se, co je pro vás nejlepší.

Proč ArduinoCI?

ArduinoCI má dobrý přehled testovacích frameworků. Mou pozornost si získalo tím, že podporuje mockování Arduino hardwaru. Představte si, že chcete nasimulovat kliknutí na tlačítko. Jak to uděláte bez kliknutí na fyzické tlačítko? Pokud máte kontrolu nad vstupními piny a vnitřním časovačem, gesto dokážete nasimulovat programově. A právě to nám dává ArduinoCI k dispozici.

Také platí, že tento framework kompiluje všechny testy do nativního kódu a podporuje průběžnou integraci. Jediné, co mi chybí, jsou zprávy o procentech pokrytí kódu testy.

ArduinoCI unit testy spouštěné na Travis CI

Testování funkcí

Všechny vaše testy jdou do složky test. Obvykle je nazvete stejně jako testované funkce. ObjectButton by měl umět rozpoznat tři typy odlišných akcí.

Na to, abych je reprezentoval, jsem vytvořil tři testovací soubory a jeden pro ověření základní funkčnosti:

 • action_click.cpp pro spuštění všech unit testů týkajících se kliknutí na tlačítko
 • action_double_click.cpp pro spuštění unit testů týkajících se dvojitých kliknutí
 • action_press_release.cpp pro spuštění unit testů týkajících se stisknutí tlačítka, dlouhého stisknutí atd.
 • sanity_checks.cpp na ověření funkčnosti jako že getId vrátí správné id tlačítka

Každý testovací soubor obsahuje jeden nebo více unit testů týkajících se funkce. Všechny testy umíte zapsat do jednoho velkého souboru a poběží v pohodě. Ovšem když je rozdělíte do několika souborů podle funkce, máte jemnější kontrolu nad spouštěním podmnožiny testů. Také pokud jeden z testů selže, měli byste ho umět rychleji najít.

Psaní unit testů

Přejděme si test, který ověří, zda knihovna správně rozpozná kliknutí na tlačítko.

Abyste napsali test na kliknutí na tlačítko, nejprve potřebujete pochopit, co je to vlastně kliknutí. Už jste nad tím přemýšleli? Obvykle když něco používáme, nepřemýšlíme, jak přesně to funguje, ale když chceme otestovat kliknutí na tlačítko, musíme si zadefinovat, co je to kliknutí a jak jej rozpoznáme. Pak můžeme napsat test, který toto chování zachytí.

Definice: Kliknutí je akce, která nastane, když uživatel stiskne tlačítko a potom jej pustí. Stisknutí a puštění by měly nastat dříve než uplyne časový limit pro kliknutí, a také by se během této doby tlačítka uživatel neměl dotknout (pravděpodobně by šlo o poklepání).

Nyní, když jsme si definovali, co je to kliknutí, můžeme ho nasimulovat v našem testu:

 • Uživatel stiskne tlačítko
 • Uživatel pustí tlačítko
 • Stisknutí a puštění tlačítka se událo v rámci časového limitu definovaného pro kliknutí

Níže je skutečný příklad z mé testovací suity:

unittest(receive_on_click_event_after_default_click_ticks) {
  ListenerMock testMock = ListenerMock(INPUT_PIN, true);
  GodmodeState* state = GODMODE();

  // stisknutí tlačítka
  state->digitalPin[INPUT_PIN] = LOW;
  testMock.getButton().tick();

  // odeslání události o stisknutí tlačítka po uplynutí debounce doby
  state->micros = (DEFAULT_DEBOUNCE_TICKS_MS + 1) * 1000;
  testMock.getButton().tick();

  // puštění tlačítka
  state->digitalPin[INPUT_PIN] = HIGH;
  state->micros = (DEFAULT_CLICK_TICKS_MS + 1) * 1000;
  testMock.getButton().tick();

  // obnova stavového automatu pro získání události kliknutí
  testMock.getButton().tick();

  // validace, že nastalo kliknutí
  assertEqual(1, testMock.getPressEventsReceivedCount());
  assertEqual(1, testMock.getReleaseEventsReceivedCount());
  assertEqual(1, testMock.getClickEventsReceivedCount());
  assertEqual(0, testMock.getDoubleClickEventsReceivedCount());
  assertEqual(0, testMock.getLongPressStartEventsReceivedCount());
  assertEqual(0, testMock.getLongPressEndEventsReceivedCount());
}

Stav: uživatel stiskl tlačítko V tomto případě považujeme tlačítko za stisknuté tehdy, když je úroveň napětí na vstupním pinu 0 voltů. Díky ArduinoCI to umíme nasimulovat velmi jednoduše:

state->digitalPin[INPUT_PIN] = LOW;

state je ukazatel na strukturu ArduinoCI, která ovládá „virtuální“ Arduino, na kterém běží náš test.

Nyní jsme stiskli tlačítko a potřebujeme ho po určitém čase pustit. Kdybychom jen změnili napětí na vstupním pinu, vnitřní časovač by stále vrátil stejnou hodnotu — 0. Doslova neuplynul žádný čas. Abychom nasimulovali plynutí času, potřebujeme nastavit pole micros, t.j.:

state->micros = (DEFAULT_DEBOUNCE_TICKS_MS + 1) * 1000;

Všimněte si, že časovač ovládáte určením času v mikrosekundách, ne milisekundách (jak to používá funkce millis()).

Stav: uživatel pustil tlačítko Uživatel již nějaký čas drží tlačítko, je čas ho pustit.

state->digitalPin[INPUT_PIN] = HIGH;
state->micros = (DEFAULT_CLICK_TICKS_MS + 1) * 1000;

Vstupní pin jsme nastavili na hodnotu 3,3 voltu, což simuluje puštění tlačítka. Pokud byste to potřebovali, můžete také posunout interní časovač, abyste nasimulovali reálné podmínky.

Rozpoznala knihovna kliknutí na tlačítko? Náš unit test přesně simuluje kliknutí na tlačítko. Pokud naše knihovna pracuje správně, o této události dá vědět OnClickListeneru. Obvykle výsledky ověřujeme na konci testu:

assertEqual(1, testMock.getClickEventsReceivedCount());

Kód výše kontroluje, zda knihovna ObjectButton odeslala přesně jedno oznámení o kliknutí na tlačítko. Abych zachytil všechny události hlášeny z knihovny, vytvořil jsem si pomocný listener registrovaný na všechny události podporované knihovnou. Tento listener inkrementuje interní čítač pokaždé, když obdrží událost. Ukazuje to, že nejste omezeni pouze na schopnosti frameworku, ale že si ho umíte rozšířit pro vaše konkrétní potřeby.

Důvěra

Proč je užitečné mít unit testy? Jde o důvěru, že můj kód dělá to, co by měl. Podobně jako předešlý test napíšete i další. Měly by zachycovat očekávané chování — co by měla vaše knihovna dělat — a ověřit, zda tomu tak skutečně je.

Psaní testů je časově náročné, ale jejich spouštění už ne. Testovací suitu můžete opakovaně spustit během několika sekund. Je to zvláště užitečné, když pracujete na nové funkcionalitě a chcete se ujistit, že jste do stávajících funkcí nezavedli chybu. V případě ObjectButton se veškerá interní logika děje ve stavovém automatu. Ti z vás, kteří již implementovali stavový automat, víte, jaké zrádné to je. Občas není na první pohled jasné, co kód dělá. Pokud změníte implementaci stavového automatu, je velká pravděpodobnost, že jste tam zavedli chybu. Ale pokud máte fungující testovací suitu, můžete si ověřit, že vše stále funguje a stále budete mít vůči vašemu kódu důvěru.

Nová funkce == nové testy

Pokud implementujete novou funkci, která mění stávající chování knihovny nebo přidává nové vlastnosti, měli byste také napsat nové unit testy nebo upravit ty stávající. Udržování testovací suity by mělo být pravidelnou součástí vašich vývojářských praktik. Jinak časem vaše důvěra poklesne, protože novou funkčnost nemáte otestovanou.

Závěr

V tomto příspěvku jsem psal o potřebných akcích na vytvoření kvalitních Arduino knihoven. Tyto principy platí i ve vašich projektech. Stále byste měli dokumentovat, co váš kód dělá, a měli byste alespoň zvážit, že napíšete pár unit testů. Testovací suitu můžete spustit z příkazového řádku. Weboví vývojáři již tento postup dobře znají.

I když jste váš kód zdokumentovali a otestovali, stále ještě máte práci. Příště vám vysvětlím, jak automatizovat vývojový proces a nastavit ve vašem repozitáři průběžnou integraci, aby se po každém commitu automaticky spustily testy a sestavila se dokumentace.

Pokud máte nějaké dotazy nebo máte pocit, že jsem na něco zapomněl, dejte mi o tom vědět v komentářích. Díky!

Spread the word

Keep reading