Síla mentoringu

Proč byste si měli najít mentora?

2 years ago   •   11 min read

By Vladimír Záhradník
Zdroj: Tumisu, Pixabay

Slovo mentor pochází ze starověkého Řecka, Homérovy mytologické Odyssey. Mentór byl přítel ithackého krále Odyssea a protože ho považoval Odysseus za moudrého a rozvážného, pověřil ho výchovou jeho syna Télemacha, když odcházel do trojské války. Télemachus bral Mentóra jako svého otce a Mentór měl na něj obrovský vliv. A to až natolik, že jeho podobu přebrala bohyně Athéna, když chtěla Télemachovi něco důležité sdělit. Dnes se nad slovem mentor už nikdo nezamýšlí a podle mě je to chyba. Odhaluje nám hodně o tom, co je to mentoring a jak by měl vztah mezi mentorem a jeho chráněncem vypadat.

Zdroj: Mohamed Hassan, Pixabay

Mentoring je proces neformálního přenosu znalostí. Toho, kdo předává znalosti, nazýváme mentorem a toho, kdo je přijímá, nazýváme obvykle chráněncem (z francouzského protégé, ale zachytil jsem už i výraz mentee). Mentor se se svým svěřencem setkává většinou osobně a v přátelské atmosféře předává své cenné rady. Častokrát se mezi mentorem a jeho chráněncem vytvoří přátelský vztah a součástí mentoringu je mnohdy i psychická podpora, která chráněnci pomáhá překonávat jeho překážky.

Přibližně před dvěma týdny jsem na setkání našeho řečnického klubu Toastmasters Košice navázal na jednu z nejslavnějších knih od Roberta Kiyosakiho s názvem Bohatý táta, chudý táta. Robert měl dva otce: prvním byl jeho biologický otec — chudý táta — a tím druhým byl otec jeho nejlepšího kamaráda Mikea — bohatý otec. Oba otcové učili Roberta, jak dosáhnout úspěchu, ale zcela odlišnými přístupy.

Jeho chudý otec věřil, že klíčem k úspěchu je vzdělání. Věřil, že pokud se bude dobře učit, získá slušnou práci v dobré firmě. Byl velmi vzdělaný, vystudoval jednu z nejprestižnějších amerických univerzit, přesto měl finanční problémy. Věřil v tradiční principy, že musí těžce pracovat, šetřit peníze a nekupovat to, co si nemůže dovolit. Osobně bych ho označil za dobrého zaměstnance. Takového, který u vás bude roky věrně pracovat. Bojí se rizika a má rád stabilitu.

Naproti tomu, bohatý otec měl ukončenou pouze základní školu. Byl však přesným opakem chudého otce. Byl vizionář a rizika se nebál. To on naučil Roberta nemluvit větu „Nemůžu si to dovolit,“ ale místo toho se ptát „Jak si to mohu dovolit?“ Kiyosaki to vysvětluje na příhodě, když on a jeho kamarád Mike pracovali pro bohatého otce. Ten jim záměrně platil nízkou mzdu, aby v nich podnítil hněv a aby si uvědomili, že pokud se jednou chtějí dostat dopředu, musí pracovat pro sebe a ne pro druhé. Zároveň oba dostali cennou lekci, aby nepřemýšleli tak, že mají málo peněz. Místo toho mají přemýšlet, co je třeba udělat, aby tyto peníze roztočili. Takových lekcí dostal Robert mnoho a přirozeně se uchýlil k radám bohatého otce.

Kiyosaki se snaží v knize zdůraznit, jak důležitá je finanční gramotnost. Já však chci, abyste si z tohoto příběhu odnesli něco jiného — jak velký dopad na vás může mít dobrý mentor. Zapomeňte na chvíli na to, že Robert dostával od bohatého otce finanční rady. Stejně mohl dostávat rady ohledně osobnostního růstu. Mít dobrého mentora není samozřejmost. Ovšem pokud hledáte moudře a trpělivě, mentor může obrátit váš život o 180 stupňů. Mentor za vámi málokdy přijde sám. Naopak, to vy musíte vyvinout úsilí najít ho a oslovit ho.

Jak by měl vypadat mentoring?

Nad touto otázkou jsem se za poslední rok zamýšlel velmi často. V našem klubu mám jako vedoucí na starosti vzdělávání. A součástí vzdělávání je i mentorský program. Ten nám bohužel dodnes nefunguje tak, jak bych si to představoval. Ovšem pomaličku se ho snažím budovat.

Zdroj: Gerd Altmann, Pixabay

Navážu na definici mentoringu z úvodu. Pokud bych měl definovat ideálního mentora, byl by to někdo, kdo je v nějaké oblasti — například mluvení na veřejnosti — velmi zkušený a kdo by rád vědomosti odevzdal dál. Naopak, chráněnec by měl být ten, který je dychtivý po znalostech, které častokrát nenajde v knihách. Když se dají dva takoví lidé dohromady, může vzniknout neuvěřitelná symbióza.

Aby to mohlo fungovat, je třeba splnit několik podmínek:

  • Úplný základ: mentor musí mít zájem někoho mentorovat a chráněnec musí mít zájem být mentorován. Bez vnitřní motivace to zkrátka nejde
  • Pokud je chráněnec skutečně motivován, najde si svého mentora sám. Uvědomuje si totiž cenu informací a aktivně se snaží je získat
  • Mentor musí mít jen omezený počet chráněnců (jednoho, maximálně dva), aby se každému mohl dostatečně věnovat
  • Mentor se se svým chráněncem pravidelně schází alespoň jednou týdně a diskutují spolu o problémech chráněnce. Mentor zároveň působí jako psychická podpora
  • Chráněnec si musí uvědomovat hodnotu mentora a sám od sebe touží po jeho znalostech
  • Vždy chráněnec oslovuje mentora, nikdy ne naopak. Chráněnec je ten, který se má ptát a z něj musí vycházet aktivita. Pokud však chráněnec přestane být najednou aktivní, mentor by se měl zajímat proč a klidně se ho na to může zeptat
  • Vztah mezi mentorem a chráněncem je dlouhodobý, minimálně rok. Teprve tehdy se začnou naplno ukazovat pozitiva mentoringu
  • Chráněnec by si měl stanovit konkrétní, měřitelné cíle, na které se chce zaměřit. Například takový, že za půl roku chce dát pět připravených projevů. Tyto cíle se jednoduše sledují a pokrok je proto jasně viditelný
  • I mentor by si měl stanovit cíle. A sice, co se chce jako mentor naučit. Budete překvapeni, ale i ten, který učí a předává znalosti, se sám učí. Sám jsem mentor a vidím to na sobě
  • Chráněnec může mít i více než jednoho mentora, každého v jiné oblasti — finance, osobnostní růst, softwarový vývoj, a tak dále

A jaká je realita?

Podívejme se nyní, jak vypadá mentoring v praxi v našem klubu. Jelikož ho pomáhám tvořit, vidím všechny chyby z první linie. Když do našeho klubu přijde nový člen, dáme mu šest týdnů, aby se porozhlížel a našel si mentora. Dokud ho nemá, mentoruji ho dočasně já. Bohužel, ve skutečnosti si všímám, že členové dlouhodobě neprojevují o mentoring zájem. Dokonce i když je sám oslovím a nabídnu pomoc, málokdy ji využijí.

Zdroj: Harish Sharma, Pixabay

Druhý problém je s tím, že nemá kdo mentorovat. Náš klub má mladou členskou základnu a nemáme ještě dostatek zkušených členů. V praxi častokrát oslovuji ohledně mentoringu i lidi, kteří by za ideálních okolností ještě sami potřebovali získávat zkušenosti. A z toho mála lidí, kteří už mentorovat mohou, ne všichni jsou ochotni se tomu věnovat. Jak jsem již zmiňoval, nemá cenu nikoho nutit. Aby mentoring fungoval, musí to mentor i jeho chráněnec chtít.

Jelikož je v našem klubu mentorů méně, na každého připadá více chráněnců. A když se začne naše členská základna zvyšovat, je možné, že budou připadat na jednoho mentora i tři-čtyři chráněnci. V této chvíli nevím, jak to budeme řešit. Kvalitu však chci zachovat co nejvyšší za každou cenu.

Když si to shrneme, chráněnci o mentory nemají zájem a neuvědomují si, jakou hodnotu mohou získat. Zároveň si všímám, že většina našich členů si nedává konkrétní a měřitelné cíle. V praxi tak ani já sám nevím, jak jim pomoci, aby se zlepšovali. Osobně si myslím, že aby se toto vnímání začalo měnit, je důležité jít příkladem. V první řadě musí členové vidět osobnosti hodné následování a zadruhé jim musíme nenápadně připomínat, jaké výhody má mentoring a to nejlépe na příkladech z osobní zkušenosti.

Dva přístupy k mentoringu

Ukažme si pozitivní vliv mentora na chráněnce na dvou konkrétních členech z klubu. Říkejme jim třeba Robert a Martin.

Robert je v klubu aktivní od ledna 2018. O mentora aktivně nejeví zájem, ale přesto jsme mu jednoho přiřadili. Jednou mi totiž jeho mentorka řekla: „Aha, už jsem i zapomněla, že mentoruji i Roberta. Vůbec za mnou nechodí.“ Mentorka měla už čtyři chráněnce a při takovém počtu lidí už nečekám, že přijde aktivita z její strany. Kromě nezájmu o mentora nemá Robert stanoveny žádné konkrétní cíle v klubu a jeho pokrok stagnuje. Naše setkání navštěvuje nepravidelně, v poslední době už zřídka. Jelikož mám na starosti vzdělávání, přirozeně se zajímám, co za tím je. Tehdy mi řekl: „Vlado, víš… Na setkání nemohu chodit pravidelně, protože se mi to kryje s fotbalem. Vždy se musím rozhodnout kam půjdu.“ Aktuálně se jeho důvod změnil, má toho hodně v práci. Každopádně si myslím, že nevyužívá nabízenou příležitost dostatečně. Pokud jsem v řečnickém klubu, přirozeně bych měl pracovat na svých řečnických schopnostech. Robert za dva a půl roku v klubu přednesl osm připravených projevů a jeho řečnické schopnosti z mého pohledu stagnují.

Martin přišel do klubu v únoru 2020. Od první chvíle dostal mentora a vidíme na něm, že to s řečněním myslí vážně. Pro jeho mentora bylo mentorování chráněnce stejně nové jako pro Martina to, že má mentora. Oba se této příležitosti zhostili skvěle a přistupovali k mentorování zodpovědně. Pravidelně si spolu procházejí Martinove projevy, jejich pozitiva a nedostatky. Na Martinovi se mi líbí, že nemá problém se ptát i dalších. Už se stalo, že jsem mu nějaké věci vysvětlil i já, případně jiní zkušenější členové. Martin od února udělal už tři projevy, dva další má naplánované a věřím, že by postupoval ještě rychleji, kdyby měl tu možnost. Martin však neztrácí čas a aktivně si vybírá i jiné role na setkání. Uvědomuje si totiž, že každá minuta na jevišti ho posouvá blíže k cíli být dobrým řečníkem.

Porovnejme si Roberta a Martina v číslech. Martin za pět měsíců udělal tři projevy a dva další má plánované. Robert začal podobným tempem, prvních pět projevů udělal asi za pět měsíců. Ovšem pak přišel zlom — svůj následující projev dal po dvou měsících a ten po něm až o další čtyři měsíce. Od října 2019 jsme ho už řečnit neslyšeli. Kdyby svého mentora aktivně využíval, jsem si jistý, že by pracovali na konzistentnosti a dnes mohl patřit Robert při troše snahy mezi nejlepší řečníky v klubu. Dokonce si myslím, že z něj mohl být už i mentor.

Můj mentor

Mentora, pokud ho tak mohu nazvat, jsem měl ve svém životě jen jednou. Bylo to v době, kdy jsem pracoval v Bratislavě. Firma mi přiřadila zkušeného testera ze Silicon Valley, který mě měl naučit jak efektivně testovat softwarový produkt, na kterém jsme pracovali. Jelikož jsem zvědavý typ, využil jsem tuto šanci naplno. Několikrát denně jsem si připravil seznam otázek a spolu jsme je procházeli. Občas jsem přišel k němu jen tak a pozoroval ho při práci. A hodně jsme se bavili o tom, jak funguje život ve Valley. Mnohé věci, které jsem se tehdy naučil, využívám dosud.

V tomto případě mi mentora přidělili, nevybral jsem si ho sám. Přesto jsem si ho vážil. Moje zvědavost a jeho znalosti dohromady fungovaly přímo dokonale. A toto je něco, co bych chtěl, aby jednou fungovalo i v našem klubu. Tu zvědavost a dychtivost po znalostech zatím ve většině lidí nevidím.

Jak si najít mentora?

Věřím, že jsem vás přesvědčil o tom, že mentor vám může výrazně pomoci a posunout vás vpřed. Pokud však nejste v prostředí, jako je náš klub, mentor vám sám do cesty nespadne. Nebo ano?

Častokrát si mentora najdete z lidí ve svém okolí. Pokud se pohybujete mezi lidmi, určitě si všimnete někoho, na kom obdivujete nějakou jeho zručnost. V takovém případě vám doporučuji jít jednoduše za ním a oslovit ho. V nejhorším vám řekne ne. Nemáte co ztratit, ale můžete mnoho získat, pokud na vaši nabídku přikývne.

Pokud jste nejchytřejší v místnosti, jste ve špatné místnosti.

Tento výrok s oblibou používám. Ať už se nám to líbí nebo ne, kolem nás je mnoho lidí, kteří nemíří vysoko. Naopak, průměrnost jim vyhovuje. Říká se, že pět nejbližších lidí ve vašem okolí určuje, kým jste. Pokud se obklopíte úspěšnými, potáhnou vás výše. Pokud se obklopíte průměrnými, budete po večerech chodit po barech a ti vás budou táhnout do průměru. Já se snažím své znalosti předávat a také nové hltat, proto se pohybuji v různých skupinách lidí. Mířím však vysoko a hledám lidi, kteří mi v tom mohou pomoci. Popravdě, zatím jsem ve svém okolí nikoho, kdo by mě mohl mentorovat, nenašel. Zvolil jsem si však jinou strategii.

Pokud si nedokážete najít mentora, obklopte se lidmi s podobnými zájmy.

Základem je setkávat se s lidmi, kteří mají podobné zanícení jako vy. Chodím na různé IT meetupy, marketingové školení a různé akce, ale mám i specifické záliby, které v mém okolí nikdo nedělá. A sice blogguji a začínám s YouTubem. Osobně znám dva bloggery, jeden z nich už má i slušnou čtenost, ale nikdo z nich nedělá profesionální YouTube videa. Když však takové lidi nemám v okolí, využívám Internet.

Za poslední rok jsem s úspěchem objevil kouzlo uzavřených skupin na Facebooku. Mnohé z nich jsou velmi specializované, například zaměřené na začínající YouTubery, a je těžké se stát členem. V jednom případě byl vstup podmíněn koupí online videokurzu, který nebyl levný. Investoval jsem však do něj, protože jsem věděl, že tak jako já, totéž udělali i ostatní členové skupiny a to mi říká náramně hodně o jejich vnitřní motivaci. Jsem už v několika takovýchto komunitách. A kromě nich jsem ještě v mnoha dalších, například zaměřených na Linux.

Kde hledat komunity lidí?

Několik z těchto možností již využívám, ovšem na mnoha těchto platformách jsem ještě úplný nováček. V nejbližší době bych chtěl začít aktivněji používat Reddit. Také skupiny na Telegramu vypadají velmi slibně.

Já jako mentor

Sice mentora ještě nemám, ale jiným lidem jsem přišel natolik zajímavý, že mě oslovili, abych je mentoroval. Kdysi bych neváhal ani vteřinu, ale v poslední době si začínám uvědomovat svoji hodnotu a svým časem nechci plýtvat.

Očekávám od svěřence hlad po vědomostech.

V praxi si ten hlad představte tak, že se hodně ptá, navštěvuje pravidelně webináře, meetupy, diskutuje, hodně čte a studuje. Zkrátka, pokud mám do někoho investovat svůj čas, očekávám, že ho zužitkuje. Proto, když za mnou přijde někdo takový, čas si vždycky najdu. A naopak, už nemám zájem v klubu dělat mentora komukoliv. Uvědomuji si totiž, jakou hodnotu členu přináším a pokud si to člen neuvědomuje, nemám o něj zájem. Vyhledávám aktivní lidi, protože sám jsem takový. Můj čas není nekonečný a raději než mentorovat někoho, kdo o to nestojí, budu věnovat svůj čas vývoji v nějakém open-source projektu nebo samostudiu.

Život máte ve svých rukou

Zdroj: aalmeidah, Pixabay

Může to znít jako klišé, ale je to tak. Osobně si myslím, že mentor vám může změnit život a jednou tuto laskavost možná oplatíte někomu jinému — jako něčí mentor. Pokud jste o mentorovi dosud neuvažovali, doufám, že vám tento příspěvek dal brouka do hlavy. Ať už si zvolíte jakoukoliv cestu, nepřestávejte být zvědaví a ptejte se. Jak jsem totiž nedávno zmínil: kdybychom nebyli zvědaví, doposud bychom nebyli na Měsíci.

Spread the word

Keep reading