2019. Rok, keď som vstúpil do neznáma a začal som podnikať na voľnej nohe

21. decembra bol môj posledný deň v práci ako zamestnanca. Ako to hodnotím dnes po roku na voľnej nohe?

2 years ago   •   10 min read

By Vladimír Záhradník
Zdroj: Markus Spiske, Pixabay

This content is only available to subscribers

Subscribe now and have access to all our stories, enjoy exclusive content and stay up to date with constant updates.

Sign up now

Spread the word

Keep reading