Geekova odpoveď na spätnú väzbu

Občas aj na mňa príde tvorivá chvíľka.

a year ago   •   2 min read

By Vladimír Záhradník
Zdroj: Gerd Altmann, Pixabay

Dnes som dostal cennú spätnú väzbu. Skúsim problém naznačiť v počítačovej hantýrke.

Ľudské ústa predstavujú fyzické rozhranie (interface), prostredníctvom ktorého vieme prenášať správy (informácie) medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi (topológia bod-bod alebo bod-mnoho bodov). Sú vysielačom (TX, transmitter).

V počítačovej terminológii ústa prirovnám k fyzickému rozhraniu RS-232.

Aby ste mohli prenášať informáciu cez fyzické rozhranie, potrebujete komunikačný protokol. Pri ústach je to reč/jazyk a u rozhrania RS-232 napríklad sériový protokol alebo Modbus.

Prijímačom (RX, receiver) sú uši iných ľudí. Podobne na fyzickom rozhraní RS-232 počúvajú ďalšie počítače, ktoré zisťujú zmeny signálu na linke a prijímajú dáta.

V počítačovej terminológii existuje pojem symbolová (zjednodušene prenosová) rýchlosť a udáva sa v baudoch/sekundu. Podobne aj u úst vieme definovať rýchlosť, napríklad v počte slov za minútu. Mimochodom, naše ústa sú podľa mňa jedným z najpomalších ľudských rozhraní. Azda už len písanie na klávesnici je horšie…

A teraz si predstavte, čo sa stane, ak jedno zariadenie vysiela s rýchlosťou 115 200 baudov, ale ostatné ho počúvajú s rýchlosťou len 100 000 baudov? Dôjde k strate informácie.

Podobne je to aj pri ľuďoch. Ak jeden rozpráva s rýchlosťou 400 slov za minútu, ale ostatní počúvajú s rýchlosťou 300 slov za minútu, stratí sa podstatná časť informácie a dochádza tiež k skresleniu výslednej správy.

Dnes som zistil, že tento problém nastáva u mňa. Väčšina ľudí má prenosovú rýchlosť nastavenú oveľa nižšie ako ja a nestíhajú ma vnímať. Skrátka, keď sa rozrečním a zapálim pre nejakú tému, hovorím prirýchlo a nejde ma zastaviť.

No zaujímavé je to, že mne to prirýchlo nepríde. Z môjho pohľadu tí ostatní premýšľajú pomalšie ako ja.

Aké je riešenie? Zosúladiť prenosovú rýchlosť. Budem sa musieť naučiť hovoriť menej a pomalšie. A keďže v hlave mi to stále šrotí na vyššej frekvencii, hrozí zaplnenie rečového zásobníka. Ale to si už nejako ošetrím 🙂

Ak budete mať niekedy pocit, že mi nestíhate a unikajú vám slová, prosím vás, pokojne ma zastavte, prerušte, a ja budem vedieť, že mám spomaliť. Len takto sa to naučím kontrolovať.

Vďaka za pochopenie, spoluprácu, a dúfam, že IT narážky vás pobavili. Počítače sa v mnohom inšpirujú reálnym svetom.

Spread the word

Keep reading