Startup School 2020 — Späť k vymýšľaniu nápadov

Prvý týždeň YC Startup School pre mňa znamenal obrovskú zmenu. Môj pôvodný nápad musím úplne premyslieť alebo rýchlo zlyhať!

2 years ago   •   7 min read

By Vladimír Záhradník
Zdroj: Gerd Altmann, Pixabay

This content is only available to subscribers

Subscribe now and have access to all our stories, enjoy exclusive content and stay up to date with constant updates.

Sign up now

Spread the word

Keep reading