Navigate back to the homepage

Otvorený list poslancom Európskeho parlamentu

Výzva europoslancom, aby nepodporili návrh smernice o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu
Vladimír Záhradník
March 24th, 2019 · 2 min read

Vážení europoslanci,

po dvoch rokoch debát budete budúci týždeň hlasovať o návrhu smernice o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu. Podľa môjho názoru predkladaný návrh smernice v jeho aktuálnej podobe nie je dobrý. Nezapracoval totiž mnohé pripomienky a zlepšenia navrhované poprednými odborníkmi, aj keď ich argumentovali opakovane. Niektoré z ich tvrdení si môžete v angličtine prečítať na nasledujúcej stránke: https://saveyourinternet.eu/statements/

Najväčšie výhrady mám k predkladanému článku 17 (predtým článok 13). Ten určuje online platformám povinnosť kontrolovať všetok nahrávaný obsah, či neporušuje autorské práva. Ak obsah porušuje autorské právo a platforma ho nestiahne, je právne zodpovedná priamo samotná platforma. Aj keď to môže na papieri vyzerať jednoducho, je oveľa ťažšie takéto nariadenie splniť.

Pri množstve nahrávaného obsahu nie je možné kontrolovať obsah ručne a preto musia firmy použiť technológie, ktoré sú náchylné na chyby. Ako príklad uvediem YouTube, momentálne asi najväčšiu platformu na zdieľanie videí. Automatizované algoritmy častokrát chybne označia videá, ktoré údajne porušujú autorské práva. Ide aj o prípady, keď vo videu na dve sekundy na pozadí odznie kúsok chráneného hudobného diela a vôbec nie je ústrednou témou videa. Takéto video podlieha férovému použitiu no aj napriek tomu je označené ako video porušujúce autorské právo.

Ak by smernica bola platná, je pravdepodobné, že takéto video bude preventívne stiahnuté z platformy, aby jej nehrozila pokuta. To výrazným spôsobom ovplyvní nezávislých tvorcov, ktorí si produkovaním videí zarábajú na živobytie. A myslím si, že tiež výrazným spôsobom zasiahne do slobody prejavu na Internete a do plurality názorov.

Aj keď to nemusí byť na prvý pohľad zrejmé, tento článok neovplyvní len platformy poskytujúce video. Ako programátor som veľký priaznivec open-source vývoja softvéru a aj sa doňho aktívne zapájam. Ak smernica v predkladanom návrhu prejde, budú musieť kontrolu nahrávaného obsahu zaviesť aj platformy spravujúce vývoj softvéru ako aj mnohé iné. V prípade softvéru to v lepšom prípade jeho vývoj predraží a tiež utrpí jeho kvalita. Viac si môžete prečítať v staršom blogu spoločnosti GitHub tu: https://github.blog/2018-03-14-eu-proposal-upload-filters-code/

V neposlednom rade, myslím si, že smernica ovplyvní aj podnikateľské prostredie a konkurencieschopnosť na európskom trhu. Ak by som sa v budúcnosti rozhodol, že chcem spustiť novú platformu na zdieľanie obsahu, na európskom trhu neuspejem. Ako malá začínajúca firma totiž nebudem mať financie na vybudovanie automatizovaného systému na kontrolu obsahu. Aj preto sa k tomuto návrhu ostro ohradzujú mladé startupy.

V predchádzajúcich riadkoch som vám naznačil len niektoré z problémov, ktoré vzniknú, ak bude smernica schválená. Aj keď si osobne myslím, že novela autorského zákona je dobrá a prospešná, v aktuálnej podobe spôsobí viac škody ako úžitku. Prosím vás, dobre zvážte vaše rozhodnutie.

Z dôvodov spomenutých vyššie vás žiadam, aby ste v hlasovaní 26. 3. 2019 o 12.30 hod. zamietli článok 17 (predtým článok 13) smernice o autorskom práve a postavili sa na stranu mnohých občanov, ktorí sa proti tomuto návrhu ozvali.

Každý hlas má cenu, použite ho na záchranu slobody na Internete.

#SaveYourInternet

S pozdravom,

Vladimír Záhradník, Chmiňany 38, 082 33 Chmiňany

More articles from Vladimír Záhradník

Android platform development

A gentle introduction to the world of embedded Android development

April 13th, 2018 · 11 min read

Výzvy online konferencií

Preniesť konferenciu do online prostredia nie je jednoduché. Nedávno som sa jednej zúčastnil ako návštevník.

June 27th, 2020 · 15 min read
© 2018–2020 Vladimír Záhradník
Link to $https://github.com/vzahradnikLink to $https://medium.com/@vladimir.zahradnikLink to $https://www.youtube.com/channel/UCogZ6qxqKa_WIsw7NnU2IaALink to $https://twitter.com/VladoZahradnikLink to $https://www.linkedin.com/in/vladimirzahradnikLink to $https://www.facebook.com/vzahradnikLink to $https://www.instagram.com/vladimir.zahradnik